Odpoved pogodbe o zaposlitvi

Izberemo ustrezen način prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Poiščemo optimalne rešitve, izpeljemo postopke in pripravimo vso potrebno dokumentacijo.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi je potrebno urediti na ustrezen način. Izbira napačne oblike prenehanja, napačnega postopka ali izdelava pomanjkljivih dokumentov ima lahko hude in drage posledice.

 Kako pogodba o zaposlitvi preneha?
 • s potekom časa, za katerega je bila sklenjena
 • s smrtjo delavca ali delodajalca – fizične osebe
 • s pisnim sporazumom
 • z redno ali izredno odpovedjo
  • redna s strani delavca
  • izredna s strani delavca
  • redna s strani delodajalca
   • poslovni razlog
   • razlog nesposobnosti
   • krivdni razlog
   • razlog nezmožnosti
  • izredna s strani delodajalca
 • s sodbo sodišča
 • po samem zakonu, v primerih, ki jih določa ZDR
 • v drugih primerih, ki jih določa zakon

Zakonito izpeljemo redno odpoved (odpoved iz poslovnih razlogov) ali izredno odpoved (odpoved zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela ali odpoved zaradi neupravičene odsotnosti z dela) in druga prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Svetujemo pri aktualnih vprašanjih v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi: odpovedni roki, upravičenost do denarnega nadomestila, odpravnine, izraba dopusta in presežnih ur, izplačilo nadur itd. Poiščemo najbolj ugodne rešitve za delodajalca in pripravimo vso potrebno dokumentacijo.

S pravilno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi se lahko izognemo dolgotrajnim sodnim postopkom in velikim stroškom.


Področje ravnanja z ljudmi pri delu je kompleksno. Dovolite, da vam pri odpovedih in drugih oblikah prenehanja delovnega razmerja  ponudimo strokovno pomoč! Pišite nam, pokličite nas! Odzvali se bomo hitro, zagotavljamo vam, da boste z našim delom zadovoljni.