Podjetniška kolektivna pogodba

Dobro opredelimo »pravila igre« na delovno – pravnem področju. Vsebine podjetnišega kolektivnega dogovorjanja uredimo v ustrezni pogodbi.

V primeru, da je pri posameznem delodajalcu organiziran sindikat, se določila aktualne delovno – pravne zakonodaje in za delodajalca zavezujoče (panožne) kolektivne pogodbe (pogodb) smiselno nadgradijo in konkretizirajo v podjetniški kolektivni pogodbi.

  • Kako formalno urediti odnose v podjetju?

Za formalno urejanje odnosov med delavci in delodajalcem je potrebno “pravila igre” zapisati v podjetniško kolektivno pogodbo (glej tudi splošni akti delodajalca). Vsebino podjetniške kolektivne pogodbe prilagodimo konkretnim potrebam delodajalca. Pri tem skrbno bedimo nad usklajenostjo z določili zakonov, predpisov in kolektivnih pogodb ter spremljamo novosti in spremembe. »Pravila igre« morajo biti zapisana jasno in pregledno, delavci pa morajo biti z njimi seznanjeni, saj drugače ni moč pričakovati, da jih bodo lahko spoštovali. Pomembni vsebinski poudarki podjetniške kolektivne pogodbe so sledeči:

  • definiranje obveznosti delavca
  • definiranje delovnega razmerja ter pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja
  • definiranje plačila za delo (glej tudi plačni model)

Vsebine podjetniške kolektivne pogodbe so temelj za urejanje individualnih delovnih razmerij (sklepanje pogodbe o zaposlitvi).


Področje ravnanja z ljudmi pri delu je kompleksno. Dovolite, da vam pri pripravi podjetniške kolektivne pogodbe ponudimo strokovno pomoč! Pišite nam, pokličite nas! Odzvali se bomo hitro, zagotavljamo vam, da boste z našim delom zadovoljni.