Pogodba o zaposlitvi

Kami, pravi naslov za kadrovske rešitve

Pri pripravi pogodb za naše naročnike se prilagajamo njihovim potrebam in posebnostim. Dobro opredelimo obveznosti, dolžnosti in odgovornosti delavca in delodajalca.

Pogodbe prilagodimo konkretnim situacijam in posebnostim delodajalca ter upoštevamo aktualno delovnopravno zakonodajo.

Pripravljamo:

 • pogodbe o zaposlitvi za nedoločen / določen čas
 • pogodbe za polni / krajši delovni čas
 • posebne pogodbe za starše / invalide / tujce / starejše delavce / delo na domu / …
 • individualne pogodbe za direktorje / vodilne delavce / vodilne strokovnjake
 • spremembe pogodb (sprememba trajanja / delovnega mesta / plače / delovnega časa / …).

Naše pogodbe vsebujejo vse zakonsko zahtevane sestavine, še zlasti pa posebno pozornost posvečamo dobri določitvi delovnega mesta oz. delovnih nalog, obveznostim delavca in delodajalca, določitvi delovnega časa in določitvi plačila za delo. Skrbno bedimo, da so pogodbe skladne z ostalimi dokumenti v podjetju (npr. s  sistemizacijo delovnih mest, z objavljeno potrebo po delavcu, …).

Pri posebnih pogodbah bedimo nad njihovo posebno specifiko. Na primer:

 • pri pogodbah za določen čas smo posebej pozorni na zakonske razloge za sklenitev  pogodbe za določen čas
 • pri pogodbah za krajši delovni čas dobro opredelimo razporeditev delovnega časa, možnost začasno prerazporejenega delovnega časa, možnost opravljanja nadurnega dela, izrabo odmorov, počitkov in dopusta
 • pri pogodbah za invalide pazljivo določimo delovne naloge, ki jih lahko invalid opravlja v skladu s preostalo delovno zmožnostjo glede na odločbo o invalidnosti

Dobra pogodba o zaposlitvi je temelj urejenega odnosa med delavcem in delodajalcem.

 

Pripravljamo tudi druge vrste pogodb v zvezi z opravljanjem dela:

 • pogodbe o poslovodenju
 • pogodbe o prokuri
 • podjemne pogodbe
 • avtorske pogodbe
 • pogodbe o izobraževanju
 • pogodbe o štipendiranju


Področje ravnanja z ljudmi pri delu je kompleksno. Dovolite, da vam pri pripravi pogodb ponudimo strokovno pomoč! Pišite nam, pokličite nas! Odzvali se bomo hitro, zagotavljamo vam, da boste z našim delom zadovoljni.