PROMOCIJA ZDRAVJA

»PROGRAM PROMOCIJE ZDRAVJA«

Izdelamo vam enostaven, izvedljiv in cenovno ugoden Program promocije zdravja na delovnem mestu, in to le v dveh korakih

Spoštovani,

ali še vedno odlašate z izpolnjevanjem zakonskih zahtev s področja varnosti in zdravja pri delu?

Program promocije zdravja je zakonsko obvezen za vse delodajalce.

Za vas smo pripravili ponudbo za izdelavo Programa promocija zdravja na delovnem mestu.

Prednosti ponujenega programa:

Izdelamo enostaven, izvedljiv in cenovno ugoden Program promocije zdravja. Takšen, ki ne bo sam sebi namen in izdelan samo zaradi morebitnega inšpekcijskega pregleda. Hkrati pa tudi dovolj enostaven, da ga bo mogoče brez večjih komplikacij uresničiti. Program bo prilagojen vašim konkretnim potrebam in možnostim.

Za izdelavo Programa bo potrebno le vaše minimalno sodelovanje. V prvem koraku nam boste dali na vpogled dokumentacijo  o varstvu pri delu. V drugem koraku pa bomo skupaj pregledali predlagane aktivnosti in jih uskladili z vašimi željami in razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

Program promocije zdravja vsebuje:

 • analizo stanja
 • nabor aktivnosti iz sledečih temeljnih sklopov:
  • osveščanje zaposlenih o skrbi za zdravje
  • izboljšanje fizične in psihične kondicije zaposlenih
  • izboljšanje delovne klime, utrjevanje povezanosti v kolektivu, zmanjšanje neugodnega vpliva stresa
  • izboljšanje prehrane
  • izboljšanje delovnega okolja
 • opredelitev načina izvedbe, rokov in stroškov
 • opredelitev dokumentiranja, evalvacije in izboljševanja.

Dodatno vam lahko nudimo tudi pomoč pri sami organizaciji in izvedbi programa.

Cilji promocije zdravja in koristi za delodajalca:

Primarni cilji promocije zdravja so zdravi, zadovoljni in aktivni zaposleni. Izboljšanje počutja in zdravstvenega stanja zaposlenih vpliva na večjo motivacijo za delo, večjo kreativnost, in boljše počutje na delovnem mestu, kar ima za posledico tudi neposredne koristi za  delodajalca.

Strokovnjaki  Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (2010) so izračunali, da vsak evro, vložen v promocijo zdravja, prinaša donos v višini od 2,50 do 4,80 eur. Z majhno naložbo si lahko obetamo dolgoročne koristi (zdravi in zadovoljni sodelavci, manj bolniških odsotnosti, manj fluktuacije, boljša motivacija za delo, več elana, energije in kreativnosti, večja produktivnost, večji ugled delodajalca, lažje pridobivanje novih dobrih kadrov).

spomladanski trening 2016

PULZ šport je res super. Tudi vam bo všeč!

Ne nazadnje bo naš konkretni Program promocije zdravja zakonsko ustrezen in bo preprečil morebitne sankcije inšpektorja za delo.

Naložbena vrednost:

Naložbena vrednost Programa promocije zdravja je odvisna tako od zahtev in želja naročnika kot tudi od njegove velikosti in grupiranja delovnih mest v skladu z internimi dokumenti s področja varstva pri delu. Za informacije smo vam na voljo na tel.: 01 43 11 290,  mob. tel.: 041 670 646, 031 378 154.

Naročite Program promocije zdravja!

Ugotavljamo, da precej naših naročnikov še vedno ni izdelalo Programa promocije zdravja, kljub temu, da iz Zakona o varnosti in zdravju pri delu obveza izhaja že iz leta 2011. Dogaja se, da je potrebno po obisku inšpektorja za delo program pripraviti dobesedno čez noč. Da bi se izognili neljubi situaciji in morebitni kazni, se odločite za naročilo.

Program promocije zdravja naročite po e-pošti kadrovska@kami.si. Seveda lahko tudi po navadni pošti na naš naslov: KAMI, d.o.o., Ljubljana, Podmilščakova 36, 1000 Ljubljana ali po  faksu: 01 43 02 299.

Program promocije zdravja se vam splača naročiti takoj, saj smo za vas pripravili praktično darilo s področja promocije zdravja – brezplačno enomesečno vodeno vadbo teka za dve osebi v PULZ športu v Ljubljani, v letu 2017 v terminih po dogovoru – saj veste »zdrav duh v zdravem telesu«, zdravi delavci – uspešni delavci, uspešni delavci – uspešno podjetje.

PULZ šport lahko poskrbi tudi za izvedbo drugih aktivnosti Programa promocije zdravja.

KAMI, d.o.o., Ljubljana

Marina Mikuš Kavčič