Razlogi za sodelovanje

KAMI, d.o.o., Ljubljana – zunanja kadrovska služba za majhne in srednje velike delodajalce.

Razlogi, da zaupate izvedbo kadrovske funkcije (delno ali v celoti) zunanjemu izvajalcu, družbi KAMI, d.o.o., Ljubljana – zunanji kadrovski službi so sledeči:

  • strokovno urejeno kadrovsko oz. delovno – pravno področje
  • rešitve kadrovskih problemov
  • obseg in čas izvedbe storitev sta prilagojena potrebam naročnikov
  • vsebina storitev je prilagojena potrebam in posebnostim naročnikov
  • nižji stroški kot zaposlovanje strokovnjakov

Profesionalno in individualno obravnavamo kadrovske probleme, prilagajamo se potrebam in posebnostim naročnikov, poiščemo najugodnejše rešitve.

Kakovostno delo na posameznih področjih običajno terja obilo strokovnega znanja in izkušenj, včasih tudi znanja dopolnjujočih strok, kontinuirano spremljanje novosti in iskanje pojasnil ter informacij v okolju. V manjšem podjetju, kjer praviloma vsak zaposleni pokriva širše delovno področje, je nemogoče pričakovati, da bo vsako področje podrobno obvladal, zaposlovanje strokovnjakov vseh področij pa je tudi neracionalno. Za razrešitev različnih problemov je potrebno vse preveč energije in stroškov, poleg tega so lahko rešitve nerodne ali celo neustrezne. Bolje, da dragocene zmožnosti vas samih in vaših zaposlenih uporabite na bolj produktiven način, za urejanje kadrovskih in delovno – pravnih zadev in razreševanje te problematike pa najamete nas.

Kot ponudnik storitev s kadrovskega in delovno – pravnega področja smo prepričani, da imamo znanje in izkušnje pa tudi zmožnosti in motive za dobro izvedbo. Menimo torej, da imamo vse kompetence, da ponujene storitve uspešno realiziramo.

Na delo s kadri se spoznamo, za delo smo ustrezno kvalificirani, imamo obilo izkušenj na kadrovskem področju in smisel za delo z ljudmi. Pri vsakodnevnem delu z našimi naročniki se nenehno srečujemo s problemi. Iz rešitev črpamo vedno nove ideje.

Naše storitve in projekti niso šablonski. Vsak izmed naših naročnikov ima določene posebnosti. Stremimo k temu, da vas spoznamo in pripravimo najprimernejše rešitve za vas.

Kadrovsko funkcijo si vedno predstavljamo v kontekstu delovanja celotnega podjetja. Vključujemo znanja s področja organizacijskih ved, ekonomije, delovnega prava, varnosti in zdravja pri delu, tehnike, …. Sodelujemo z odvetniki, računovodskimi servisi, tehničnimi strokovnjaki in s strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu.

Smo član Združenja delodajalcev Slovenije.

Naši naročniki so z našim delom zadovoljni. To vemo, ker se vračajo k nam, ker nam to povejo ali celo zapišejo. Pripravljene rešitve olajšajo delo izvajalcem računovodstev pri naših naročnikih. Pregledi inšpektorjev za delo minejo brez zapletov, inšpektorji nas celo priporočajo naprej, …

 

O NAS SO ZAPISALI:

 

»Prešernovega verza: “Le čevlje sodi naj Kopitar!” bi se morali držati vsi. Odkar sodelujemo s KAMI, d.o.o., Ljubljana me kot direktorja ni “ožulil” še noben kadrovski problem.«

MEDVEŠEK PUŠNIK, borzno posredniška hiša, d.d. Ljubljana,

Bogdan Pušnik, univ. dipl. ekon.

 

»Strokovnost, kvaliteta, izkušnje in hitrost so vrline, ki jih danes v kompletu v mnogih podjetjih le težko zasledimo. Če k temu dodamo še ažurnost, zavzetost in prijaznost ter cenovno sprejemljivost, lahko govorimo o podjetju KAMI, d.o.o., Ljubljana.

ELEKTROSIGNAL, d.o.o., Branko Kukec, univ. dipl. ekon.

 

»Odločitev, da izberemo zunanjo kadrovsko službo je nam in našim strankam olajšala delo. Kadrovske storitve, ki jih strokovno, prilagodljivo in zaupanja vredno opravlja družba KAMI, d.o.o., Ljubljana so nedvomno koristne tako za računovodski servis, še bolj pa za njegove stranke. Ker kot računovodski servis skrbimo, da imajo naše stranke urejene (vsebinsko in zakonsko) tudi kadrovske zadeve, priporočamo, da ureditev tega področja prepustite družbi KAMI, d.o.o., Ljubljana.«

AKTIVA BIRO RDR d.o.o., Ljubljana,

Jasna Cimperman, univ. dipl. ekon, spec. revidiranja, pooblaščena revizorka

 

»Leta 2004, ko smo združili dve uspešni družbi, ki je imela vsako svojo plačno politiko, smo se odločili, da poiščemo zunanjega sodelavca, ki bi nam uredil in poenotil sistematizacijo delovnih mest. Če bi se dela lotili sami, bi nam to vzelo preveč dragocenega časa, predvsem pa delo ne bi bilo opravljeno dovolj kakovostno, kar se pokaže zlasti ob obisku inšpektorja. Odločili smo se za družbo Kami, d.o.o., Ljubljana, ki je delo opravila v dogovorjenem času, po konkurenčnih cenah in izredno kakovostno. Všeč mi je njihov pristop do stranke, ki ti da občutek, da jim je na prvem mestu zadovoljstvo stranke oz. dobro opravljeno delo. Sodelovanje bomo ohranili tudi v bodoče, saj nam veliko pomenijo informacije oz. novosti, ki jih redno prejemamo na področju kadrovskih zadev, tako v pisni obliki kot tudi neposredno po telefonu.«

KOLING d.o.o., Darija Tratnik, univ. dipl. ekon.

 

»Delo je opravljeno strokovno, izredno natančno, celovito in odgovorno ter v dogovorjenem roku.«

VARSI d.o.o, Mirjam Cergolj, univ. dipl. inž. kem. inž.

 

»Smo družba z osnovno dejavnostjo proizvodnje, distribucije in prodaje električne in toplotne energije in zaradi narave dela večkrat nadzorovani s strani inšpekcijskih služb, če poslujemo v skladu z zakonodajo. Na področju kadrovskih zadev se zakonodaja hitro spreminja, zato od samega začetka sodelujemo z družbo Kami, d.o.o., Ljubljana, ki ima profesionalni pristop, natančnost, zanesljivost, strokovnost, odgovornost in ažurnost. Vse našteto potrjujejo zapisniki inšpekcijskih pregledov kadrovske evidence, kjer je delo družbe Kami, d.o.o., Ljubljana ocenjeno kot vzorno

PIROLIZA, d.o.o., Marjan Stanič

 

»S Kami, d.o.o., Ljubljana sodelujemo že vrsto let in smo z njihovimi strokovnimi in ažurnimi storitvami zelo zadovoljni. Tudi kadar nastopijo težave, se lahko obrnemo na njih in nam s svojimi nasveti vedno pomagajo. Smatramo, da je Kami, d.o.o., Ljubljana zaupanja vredna zunanja kadrovska služba, s katero bomo še v bodoče sodelovali.«

PLEŠKO & NESA d.o.o., Notranje Gorice

 

»Glede na naše dolgoletno delovanje in sodelovanja z različnimi izvajalci, moramo izrecno pohvaliti delovanje družbe KAMI, d.o.o., Ljubljana. Menimo, da so ena redkih družb, ki resnično poskrbi za svojega naročnika (predvsem ažurno in kvalitetno svetuje in opravi vse želene kadrovske zahteve). Zaradi vse večjega pomanjkanja časa smo hvaležni zgoraj omenjeni družbi, katera nas brez našega naročila sproti obvešča o vseh nastalih novostih in spremembah v zvezi s kadrovskimi zadevami.«

TISKARNA OZIMEK, Anton Ozimek, s.p.

 

»Že od samega začetka sodelovanja s KAMI, d.o.o., Ljubljana smo izredno zadovoljni s svetovanjem in izvajanjem storitev na kadrovskem področju, predvsem zaradi njihovega profesionalnega pristopa, natančnosti, zanesljivosti, strokovnosti, odgovornosti in ažurnega dela.«

MLK d.o.o., Ljubljana, Jože Lovše

 

»Ob urejanju kadrovskih zadev v našem podjetju smo se znašli pred izbiro: ali se poglobiti v zakonodajo, ki področje ureja in za to porabiti znatno količino dragocenega časa, ali pa vse skupaj prepustiti specializiranemu izvajalcu. Odločili smo se za podjetje Kami, d.o.o., Ljubljana, z njimi v obojestransko zadovoljstvo sodelujemo že skoraj dve leti, prihranjen čas pa namenjamo lastni dejavnosti. Odločitev ocenjujemo kot pravilno.«

AQUARIUS d.o.o. Ljubljana, mag. Martin Žerdin

 

»Z delom podjetja, ki se ukvarja s kadrovanjem smo zelo zadovoljni. Izstopajo predvsem v natančnosti in upoštevajo oziroma rešujejo naše želje. Delo opravijo strokovno in ažurno.«

STAL ELEKTRONIK d.o.o., Janja Kapun

 

»Naše mnenje o delovanju podjetja Kami, d.o.o., Ljubljana:
·
delo je natančno in zanesljivo,
·
izdelava potrebne dokumentacije o delovnih razmerjih je strokovna in ažurna,
·
kakovostno svetovanje o spreminjajoči se zakonodaji.
· Njihova pomoč in nasveti so uvedli spremembe pri izdelavi in vodenju dokumentacije o delovnih razmerjih ter s tem pripomogli k uspešnejšemu delu«

PINK PROJEKT INTERNATIONAL d.o.o., Brigita Gregorič

 

»Podjetja se soočajo z vedno več spremembami tudi na kadrovskem področju, ki jih je težko obvladovati – predvsem z vidika poznavanja zakonodaje in praktičnih izkušenj. Tudi sami smo se s tem soočali in se odločili, da je najboljša varianta dobiti zunanjega izvajalca, ki je vedno na tekočem glede poznavanja zakonodaje na tem področju, katerega vsak nasvet temelji na podlagi svežih informacij, še bolje, upošteva tudi predvidene spremembe. Tako smo se odločili za podjetje Kami, d.o.o., Ljubljana, ki za nas skrbi že drugo leto z učinkovitim in odzivnim izvajanjem ter svetovanjem na dogovorjenih področjih kadrovske službe. Predvsem pa bom pohvalil njihovo poglobitev v specifične situacije ter zelo dobrodošlo pomoč pri iskanju najbolj ustreznih rešitev

 JUMA LOGISTIKA d.o.o., Marko Juvan

 

Kar se tiče pripomb naše firme so samo pozitivne. Odkar sodelujemo s KAMI, d.o.o., Ljubljana s kadrovskimi zadevami nimamo nobenih problemov, vse pogodbe in ostali dokumenti so zelo striktno urejeni.

 GLEDRING d.o.o., Stojan Gledj


Odločite se tudi vi, zagotavljamo vam, da vam ne bo žal! Spoznajte nas, pišite nam, pokličite nas! Odzvali se bomo hitro, zagotavljamo vam, da boste z našim delom zadovoljni.