Razvoj kompetenc

Izdelamo model kompetenc podjetja in identificiramo razvitost obstoječih kompetenc posameznikov; na tej podlagi izdelamo načrte za osebni in poklicni razvoj  zaposlenih.

Kompetence so (po eni izmed številnih definicij) skupek znanj, sposobnosti, zmožnosti, veščin, lastnosti, talentov, motivacije, prepričanj, vrednot, ki naj bi jih imel posamezni delavec, da uspešno in učinkovito opravi določeno delo ali vlogo. To je torej potencial delavca, da dobro opravlja delo na svojem delovnem mestu.

  • Čemu je namenjen model kompetenc?

V modelu kompetenc se določijo bistvene kompetence, ki jih mora nujno imeti posameznik za dobro opravljanje dela. Določijo se globalne kompetence (to so tiste, ki veljajo za vsa delovna mesta, saj podpirajo organizacijsko kulturo in predstavljajo vrednote družbe) in specifične kompetence, ki so potrebne na posameznih delovnih mestih.

Model kompetenc je uporaben pripomoček pri iskanju in selekciji novih kadrov, saj lahko na razgovorih oz. testiranjih ugotovimo, če ima kandidat potencial za odlično opravljanje dela na delovnem mestu, za katerega se poteguje.

Model kompetenc je tudi osnova za izobraževanje, razvoj in napredovanje zaposlenih, načrtovanje nasledstev ter nagrajevanje.

  • Kako izdelamo načrte za osebni in poklicni razvoj zaposlenih?

Razvitosti obstoječih kompetenc posameznih izvajalcev delovnega procesa je potrebno identificirati in izdelati kompetenčne profile. S primerjavo zahtevanih kompetenc delovnega mesta z dejanskimi kompetencami, ki jih zaposleni ima, ugotovimo, kje so pomanjkljivosti, ujemanja oz. presežki in ukrepamo. Izdelamo načrte za osebni in poklicni razvoj zaposlenih.

V primeru, da gre za neskladje med zahtevanimi kompetencami delovnega mesta in dejanskimi kompetencami delavca, lahko poskrbimo, da si jih delavec pridobi (oz. izboljša) z izobraževanjem, treningi, coachingom; lahko pa za to poskrbi tudi delavec sam (samoizobraževanje). V primeru, da delavec izkazuje kompetence, potrebne za druga delovna mesta, se mu lahko ponudi napredovanje ali premestitev na drugo (ustreznejše) delovno mesto. Cilj je, da imamo na vseh delovnih mestih zaposlene delavce, katerih kompetence se ujemajo s kompetencami za delovno mesto.

Pri napredovanju zaposlenih igrajo pomembno vlogo tudi karierne poti. Na nivoju podjetja je smiselno začrtati karierne poti, po katerih je napredovanje možno. Na individualni ravni pa se začrta konkretna karierna pot (vertikalno napredovanje), za čas dela na posameznem delovnem mestu pa tudi horizontalno napredovanje (torej napredovanje na delovnem mestu).

Odličen delavec se od povprečnega razlikuje ravno po tem, ali ima vse potrebne bistvene kompetence ali ne.


Področje ravnanja z ljudmi pri delu je kompleksno. Dovolite, da vam za delo na tem področju ponudimo strokovno pomoč! Pišite nam, pokličite nas! Odzvali se bomo hitro, zagotavljamo vam, da boste z našim delom zadovoljni.