Sistemizacija delovnih mest

Izdelamo zakonsko obvezno in uporabno sistemizacijo delovnih mest. Pripravimo opise delovnih mest, določimo pogoje za opravljanje dela in kompetenčne profile.

Sistemizacija delovnih mest oz. vrste del ni le nujno zlo, ki jo nalaga delovnopravna zakonodaja, ampak je lahko dobra podlaga za vrsto kadrovskih aktivnosti in izjemno praktičen pripomoček za vodje pri vseh poslovnih odločitvah, ki terjajo ustrezno organizacijo.

  • Kakšna naj bo uporabna sistemizacija delovnih mest oz. vrste del?

Dobra sistemizacija delovnih mest mora biti prilagojena velikosti, kompleksnosti in specifikam podjetja in dejavnosti. Vsebovati mora premišljeno in sistematično urejeno organizacijo delovnih mest, vendar do te mere, da omogoča fleksibilno obnašanje in kadrovanje podjetja na trgu.

V sistemizaciji se jasno in nedvoumno določi organizacijska struktura in organizacijska shema, v katero so vpeta posamezna delovna mesta. Pomemben del sistemizacije delovnih mest so opisi delovnih mest, ki vsebujejo zlasti dober opis delovnih nalog, pogoje za opravljanje dela in kompetenčni profil (glej tudi razvoj kompetenc).

V uporabni sistemizaciji je na enem mestu zbrano vse, kar dober vodja potrebuje pri planiranju novih zaposlitev in izobraževanja, iskanju in zaposlovanju novih delavcev, prestrukturiranju in premeščanju delavcev, pri napredovanju in nagrajevanju delavcev ter drugih kadrovskih dejavnostih.


Področje ravnanja z ljudmi pri delu je kompleksno. Dovolite, da vam pri izdelavi sistemizacije delovnih mest ponudimo strokovno pomoč! Pišite nam, pokličite nas! Odzvali se bomo hitro, zagotavljamo vam, da boste z našim delom zadovoljni.