Kadrovska podpora

»Kadrovska podpora« je mesečni najem pomoči zunanje kadrovske službe.

Celovita storitev za naročnika, ki na letnem nivoju vsebuje:

  • pisna obvestila in opozorila
  • odgovori na vprašanja in / ali vzorci
  • svetovanje, osebni obisk
  • svetovanje odvetnika
  • kratki članki
  • vodenje kadrovske evidence in obveščanje (pred potekom poskusnega dela, pred potekom določenega časa).

Poskrbimo, da so naročniki pravočasno seznanjeni s spremembami, novostmi in aktualnimi dejstvi iz delovno pravnega in kadrovskega področja, kar jim omogoča izrabo ugodnih ponudb in jih varuje pred napačnim ali pomanjkljivim ravnanjem.

Nudimo optimalne rešitve različnih dilem, vprašanj in problemov s kadrovskega in delovnopravnega področja.

Za pravilno odločanje v zahtevnih delovno pravnih situacijah nudimo delovno pravno svetovanje odvetnika.

Kontinuirano skrbimo, da so kadrovske zadeve naših naročnikov urejene.

Izvedemo posamezne konkretne storitve, ki jih v tekočem letu naši naročniki potrebujejo.

Koristno vzdrževanje kadrovske ureditve in zagotovljeno seznanjanje s spremembami in novostmi.


Področje ravnanja z ljudmi pri delu je kompleksno. Dovolite, da vam za delo na tem področju ponudimo strokovno pomoč! Pišite nam, pokličite nas! Odzvali se bomo hitro, zagotavljamo vam, da boste z našim delom zadovoljni.