STARO ZA NOVO

 

»STARO ZA NOVO«

Vaše stare in nefunkcionalne pogodbe o zaposlitvi, pravilnike in sistemizacijo delovnih mest vam posodobimo samo po dveh sestankih

Spoštovani,

ali menite, da imate delovnopravne in kadrovske zadeve zadovoljivo urejene?

Ali nimate morda starih, preskromnih pogodb o zaposlitvi? Pomanjkljivih evidenc? Neustreznega nagrajevanja? Sistemizacije, ki ne sledi spremembam v vašem delovnem procesu? Pa pravilnikov, neusklajenih z aktualno zakonodajo? Če v zadnjih treh letih niste posodobili delovnopravne dokumentacije,  je, zaradi hitro spreminjajoče se zakonodaje na tem področju, res čas za prenovo.

Vabimo vas k naročilu prenove vaše obstoječe delovnopravne dokumentacije in ureditev kadrovskih zadev v okviru naše ponudbe »Staro za novo«.

Celovita ureditev »Staro za novo« zajema:

  • prenovo starih splošnih aktov delodajalca, dopolnitev z manjkajočimi; uskladitev z aktualnim zakonom in kolektivno pogodbo;
  • prilagoditev pogodb o zaposlitvi vaši aktualni delitvi dela in sistemizaciji delovnih mest, vzpostavitev oziroma dopolnitev zakonsko zahtevanih kadrovskih evidenc;
  • svetovanje in izbiro optimalnih rešitev s področja notranje organiziranosti in potrebnih kompetenc, nagrajevanja, napredovanja, motiviranja in razvoja zaposlenih ter odnosov in razmerij med zaposlenimi.

Seveda pa se lahko odločite samo za prenovo posameznih pravilnikov ali pogodb.

Kljub temu, da se bomo prilagodili vašim  potrebam  in  posebnostim, bo  zaradi naše izkušenosti projekt zahteval izredno malo vašega časa. Dovolj bosta dva poglobljena in učinkovita sestanka, vse delo bomo opravili mi. Če pa bo potrebno in boste želeli, vam bomo še dodatno prisluhnili in poiskali najugodnejše rešitve kadrovskih problemov.

Konkretno ceno celovite ureditve »Staro za novo« lahko določimo po informativnem razgovoru glede na vaše  potrebe in želje ter obseg in zahtevnost prenove. Prepričani smo, da gre za  cenovno ugodno naložbo za  uspešno poslovanje vašega podjetja.

Verjamemo, da vam bo celovita ureditev »Staro za novo«  prinesla vsaj tri koristi:

  • prihranek
  • prinaša vam ga izboljšana organiziranost, jasno opredeljene obveznosti, pregledna razmerja, motivirani zaposleni
  • ni potrebno zaposlovati kadrovika
  • izognili se boste možnim sankcijam in tožbam;
  • varnost – počutili se boste varno, saj bo zakonskim zahtevam zadoščeno, inšpektor za delo ne bo imel pripomb;
  • razbremenjenost – vaš dragoceni čas in energijo boste lahko usmerili v tisto, kar najraje in najbolje delate – v vaš posel.

Tudi naše stranke mislijo tako:

Pred leti se je direktor manjšega podjetja nenehno soočal z obiski različnih inšpekcij. Po obisku delovne inšpekcije je zares žarel od zadovoljstva. Poglejte, kaj je zapisal:

“Smo družba z osnovno dejavnostjo proizvodnje, distribucije in prodaje električne in toplotne energije in zaradi narave dela večkrat nadzorovani s strani inšpekcijskih služb, če poslujemo v skladu z zakonodajo. Na področju kadrovskih zadev se zakonodaja hitro spreminja, zato od samega začetka sodelujemo z družbo Kami, d.o.o., Ljubljana, ki ima profesionalni pristop, natančnost, zanesljivost, strokovnost, odgovornost in ažurnost. Vse našteto potrjujejo zapisniki inšpekcijskih pregledov kadrovske evidence, kjer je delo družbe Kami, d.o.o., Ljubljana ocenjeno kot vzorno.”

PIROLIZA, d.o.o., Marjan Stanič

Da je tudi med podjetji smiselna delitev dela, nam je potrdil naš naročnik, ki je zapisal:

“Ob urejanju kadrovskih zadev v našem podjetju smo se znašli pred izbiro: ali se poglobiti v zakonodajo, ki področje ureja in za to porabiti znatno količino dragocenega časa, ali pa vse skupaj prepustiti specializiranemu izvajalcu. Odločili smo se za podjetje Kami, d.o.o., Ljubljana, z njimi v obojestransko zadovoljstvo sodelujemo že skoraj dve leti, prihranjen čas pa namenjamo lastni dejavnosti. Odločitev ocenjujemo kot pravilno.”

AQUARIUS d.o.o. Ljubljana, mag. Martin Žerdin

Na podoben način smo pomagali že mnogim našim strankam, zato vam predlagamo, da se za prenovo odločite tudi vi.

Za celovito ureditev »Staro za novo«  se splača odločiti, saj  boste poskrbeli za prave in pravilne temelje vašega poslovanja.

Pokličite nas, pišite nam! Dosegljivi smo na tel.: 01 43 11 290,  mob. tel.: 041 670 646, 031 378 154; e-pošta: kadrovska@kami.si

KAMI, d.o.o., Ljubljana

Marina Mikuš Kavčič

 

 

P.S.:  Vemo, da si ne želite obiska inšpektorja, ki bi ugotovil nepravilnosti, ne potrebujete neusklajenih pravilnikov, pomanjkljivih  pogodb in nefunkcionalne sistemizacije delovnih mest in nimate odvečnega časa, ki bi ga posvečali tem zadevam. Odločite se za celovito ureditev »Staro za novo«, naredite prvi korak in nas zares čim prej pokličite!