Svetovanje

Nudimo konkretna pojasnila, kompleksne nasvete in poglobljeno svetovanje. Poiščemo najugodnejše rešitve kadrovskih problemov.

Odgovarjamo na vprašanja iz vsakodnevne kadrovske prakse, svetujemo in nudimo individualne rešitve tako enostavnih kot kompleksnih kadrovskih problemov; na primer:

  • Koliko letnega dopusta pripada delavki ob vrnitvi s porodniškega dopusta?
  • Kako pravilno ravnati ob kršitvah delovnih obveznosti?

V zvezi z ravnanjem z ljudmi pri delu se pojavlja vrsta različnih dilem, vprašanj in problemov, ki terjajo strokoven pristop, tehten premislek in individualno razreševanje.

  • Kako ravnati s sodelavci?
  • Kako obvladovati najrazličnejše situacije v zvezi z delom?
  • Kako izboljšati delovno klimo?

Dobre delovne rezultate je moč pričakovati v podjetju z ustvarjalno delovno klimo, dobrimi medsebojnimi odnosi, učinkovito komunikacijo in pod okriljem visoke podjetniške kulture. Naše izkušnje na področju ravnanja s kadri delimo z vami, vam pomagamo tako z nasveti kot z analizami obstoječega stanja (ugotavljanje zadovoljstva, priprava letnih razgovorov, …) in predlogi za izboljšave (notranje komuniciranje, usposabljanje, izobraževanje in razvoj sodelavcev, …).

Naše svetovanje in reševanje kadrovskih problemov temelji na znanju in bogatih izkušnjah; potrudimo se poiskati optimalne rešitve; od natančnih odgovorov na vprašanja, kaj določa zakonodaja, do izvedbe kompleksnih projektov v zvezi z delom in odnosov pri delu.

Naši strokovni nasveti in rešitve kadrovskih problemov pripomorejo k uspešnosti vašega poslovanja.


Področje ravnanja z ljudmi pri delu je kompleksno. Dovolite, da vam za delo na tem področju ponudimo strokovno pomoč! Pišite nam, pokličite nas! Odzvali se bomo hitro, zagotavljamo vam, da boste z našim delom zadovoljni.