Zaposlovanje

Urejamo sklenitve pogodb o zaposlitvi in prijave v zavarovanja. Prilagajamo se potrebam in posebnostim naročnikov.

Običajno rasti podjetja ni mogoče doseči brez novega zaposlovanja. Celovito poskrbimo za proces zaposlovanja v najširšem smislu – od iskanja in izbora kadrov do uvedbe novega sodelavca v novo delovno okolje.

Zaposlitev novega sodelavca pomeni sklenitev pogodbe o zaposlitvi, sklenitev delovnega razmerja, prijavo v zavarovanja…

  •  Kako skleniti pogodbo o zaposlitvi?

Zakon o delovnih razmerjih izrecno poudarja pogodbeno naravo delovnega razmerja, zato je priprava ustrezne pogodbe o zaposlitvi še kako pomembna. Pogodba naj odraža individualne posebnosti odnosa med delavcem in delodajalcem in nedvoumno določa pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank. Skromno in nepopolno izpolnjevanje vzorcev pogodb v obliki obrazcev lahko kasneje privede do sporov.

Pogodbe o zaposlitvi prilagodimo specifični situaciji in interesom konkretnega delodajalca, seveda pri tem upoštevamo določila zakonov, predpisov in kolektivnih pogodb.

Dobro sestavljena pogodba zmanjšuje možnost kasnejših nesoglasij ali celo sporov.

Podrobneje o pogodbi o zaposlitvi…

  • Kako urediti kopico dokumentov ob sklenitvi delovnega razmerja?

Na Zavodu za zaposlovanje prijavimo prosta delovna mesta ter izbranega delavca prijavimo v zavarovanja (izpolnjujemo obrazce PD, M-1, M-DČ …). Pri tem skrbno bedimo nad roki.

Uredimo vso spremno kadrovsko dokumentacijo, pripravimo obvestila o dopustu in vodimo zakonsko zahtevane kadrovske evidence.

  •  Kako spremljati poskusno delo in kako novega sodelavca uvesti v delo?

Na podlagi še tako dobrega postopka izbora ne moremo s popolno gotovostjo vedeti, ali bo izbrani kandidat zares sposoben opravljati delo, za katerega sklepa pogodbo o zaposlitvi. Potreben je čas, v katerem se to ugotovi – to je čas poskusnega dela. V tem času je potrebno delavca sproti spremljati in opozarjati na morebitne napake ter ga usmerjati k pozitivnemu delovanju. V času poskusnega dela pa ima tudi delavec možnost, da ugotovi, ali mu delo ustreza.

V nekaterih primerih je potrebno uvajanje in usposabljanje na delovnem mestu. V tem času delodajalec delavcu omogoča pridobivanje konkretnih izkušenj in posebnih znanj ter razvijanje sposobnosti in veščin, potrebnih za učinkovito opravljanje konkretnega dela in doseganje želenih rezultatov dela.

Delodajalcem pomagamo pripraviti  program spremljanja poskusnega dela  oz. program uvajanja in usposabljanja na delovnem mestu. Svetujemo pri dilemah, ki se pri izvedbi porajajo. V skrajnem primeru pripravimo ustrezno odpoved pogodbe o zaposlitvi.


Področje ravnanja z ljudmi pri delu je kompleksno. Dovolite, da vam pri urejanju zaposlovanja ponudimo strokovno pomoč! Pišite nam, pokličite nas! Odzvali se bomo hitro, zagotavljamo vam, da boste z našim delom zadovoljni.