Pravi naslov za kadrovske rešitve

Strokovnjaki, vredni zaupanja

Vedno imamo pred očmi celoto in cilje – to je podjetje in njegovo uspešno poslovanje. Kadrovske procese vidimo kot nujno potrebno delovno orodje za doseganje ciljev podjetja. Na delo s kadri se spoznamo.

Marina Mikuš Kavčič, univ. dipl. soc., soustanoviteljica in direktorica družbe
Vedno in znova se razveseljuje raznolikosti ljudi – delodajalcev in zaposlenih in iskanja rešitev, prilagojenih konkretnim situacijam. Delodajalcem pozorno prisluhne, problem umesti v celoto, poišče različne rešitve, predlaga optimalne, svetuje, hkrati opozarja tudi na spregledane posledice.
Peter Kavčič, univ. dipl. inž. stroj., soustanovitelj, solastnik in prokurist
V družinskem podjetju sodeluje že od ustanovitve. Njegove bogate tehnične izkušnje so neprecenljive pri razumevanju proizvodnih procesov in organizacije dela pri naših naročnikih. Le z njegovo pomočjo lahko pripravimo dobre opise tehniških delovnih mest ali programe promocije zdravja.
Maja Marn, univ. dipl. soc., vodja kadrovske službe

Maja se nam je pridružila že v študentskih letih, v letu 2022 pa je praznovala že 15. delovni jubilej. Pozna naše naročnike in ve, kaj od nas pričakujejo, želene dokumente pripravi natančno, skrbno in vedno pravočasno. Odgovore in pojasnila pripravlja pravilno, razumljivo in hitro. Nanjo se zares lahko zanesete.

dr. Matic Kavčič, univ. dipl. soc., solastnik, raziskovalec
V pomoč nam je že od študentskih dni v obsegu, kolikor mu pač dopušča njegova pedagoška in raziskovalna poklicna pot. Matic prenaša izsledke akademskih raziskav v našo vsakdanjo prakso. Je prodoren načrtovalec in koristen zlasti pri postavljanju teoretičnih in metodoloških temeljev naših storitev.

 

Na delo s kadri se spoznamo, smo ustrezno kvalificirani, imamo obilo izkušenj na kadrovskem področju in smisel za delo z ljudmi. Pri vsakodnevnem delu z našimi naročniki se nenehno srečujemo s problemi. Iz rešitev črpamo vedno nove ideje. Kadrovsko funkcijo si vedno predstavljamo v kontekstu delovanja celotnega podjetja. Vključujemo znanja s področja human resource managementa, organizacijskih ved, ekonomije, delovnega prava, varnosti in zdravja pri delu, tehnike, … Sodelujemo z odvetniki, računovodskimi servisi, tehničnimi strokovnjaki in s strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu. Smo član Združenja delodajalcev Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije.

 

 

Poslovno svetovanje in storitve opravljamo strokovno, v skladu z veljavno zakonodajo in dobrimi poslovnimi običaji. Pri tem upoštevamo zaupno naravo podatkov naročnikov in zaupno naravo osebnih podatkov, ki jih pridobimo v procesu sodelovanja. Izvajamo postopke in ukrepe, s katerimi se zagotavlja varstvo osebnih podatkov in njihovo zavarovanje v skladu z vsakokratno veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov. Varujemo prostor, opremo in sistemsko programsko opremo. Vsi posamezniki, ki se pri opravljanju dela seznanimo z osebnimi podatki, smo jih dolžni varovati tudi po prenehanju zaposlitve oziroma opravljanja dela.

Z vsemi naročniki, za katere obdelujemo osebne podatke, imamo sklenjene ustrezne pogodbe o sodelovanju, ki vsebujejo določila o postopkih in ukrepih za zagotovitev varstva osebnih podatkov in njihovega zavarovanja ter ostale elemente v skladu z določili GDPR. Na podlagi teh pogodb smo pooblaščeni za delo z zbirkami osebnih podatkov naših naročnikov.

 

Kot ponudniki poslovnega svetovanja, storitev s kadrovskega, HRM in delovnopravnega področja in kadrovskega inženiringa smo prepričani, da imamo znanje in izkušnje pa tudi zmožnosti in motive za dobro izvedbo. Menimo torej, da imamo vse kompetence, da ponujene storitve uspešno realiziramo.

VIZITKA:
Kami poslovno svetovanje in kadrovske storitve d.o.o., Ljubljana
Kami, d.o.o., Ljubljana
Podmilščakova ulica 36
1000 Ljubljana
Matična št. PRS.: 5832926000
Davčna številka: SI42984823
Transakcijski račun: 02011-0017310246
Okrožno sodišče v Ljubljani; vl. št.: 1/11088/00; osnovni kapital: 8.763,00 EUR

ZA REŠITVAMI KADROVSKIH PROBLEMOV STOJIMO STROKOVNJAKI

Kami, d.o.o., Ljubljana
Podmilščakova ulica 36
1000 Ljubljana

01 43 11 290
0590 53 642
041 670 646
031 378 154

faks: 01 43 02 299
kadrovska@kami.si

Spletna stran za funkcionalnost uporablja piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Z nadaljevanjem obiska strani soglašate z njihovo uporabo. Več informacij